Çevre Danışmanlığı

 23.12.2012 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesini” almış olup, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine...


İş Güvenliği Uzmanlık ve Danışmanlık Hizmetleri

 


Ülkemizdeki en önemli sorunlardan bir de iş sağlığı ve güvenliği konusudur. Çünkü ülkemiz iş kazaları bakımından dünyada en çok iş kazası olan ülkelerden biridir.


Arıtma Tesisi Projelendirme ve Mühendislik MüşavirliğiTüm dünyada hızlı nüfuz artışı ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak su kaynaklarında ciddi bir azalma meydana gelmiştir. ..Çevre, İSG, Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri

Kalite Yönetim Sistemleri ISO-9001
İş Sağlığı ve Güvenlilği (OHSAS 18001) Eğitimleri
Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) Eğitimleri